sobota, 27 stycznia 2018

Jak znaleźć pocieszenie w Bogu

Pytanie: Jak znaleźć pociechę w Bogu?

Wszyscy ludzie, w tej liczbie również chrześcijanie, doznają od czasu do czasu zasmucenia. Zastanówmy się przez chwilę, na jaką pociechę możemy wówczas liczyć ze strony Boga.

Przeczytajmy krótki fragment z Księgi Izajasza:

Odkupieni przez PANA powrócą i przyjdą na Syjon z weselem. Niekończąca się radość będzie ich koroną. Ogarnie ich szczęście i radość, a udręka i smutek przeminą. Ja, właśnie Ja was pocieszam! (Izajasza 51,11-12)

Syjon to wzgórze w Jerozolimie, na którym Bóg ogłosił swoje przebywanie wśród ludu Bożego. W sensie przenośnym Syjon jest synonimem obecności Bożej. A zatem, zgodnie z proroctwem Izajasza, weselić będą się ci, którzy zbliżą się do Boga, niejako wejdą w Jego obecność.

Wniosek stąd płynie taki: aby być pocieszonym, trzeba być blisko Boga, trzeba się do Niego zbliżyć.

Jest jednak jeden problem. Człowiek obarczony grzechem nie może nawiązać jakiejkolwiek więzi z Bogiem. Najpierw musi się z Bogiem pojednać, to znaczy, Bóg musi go odkupić, czyli zapłacić za jego grzechy. Odkupienie jest możliwe tylko przez wiarę w Pana Jezusa. Kiedy jesteśmy już odkupieni, a więc nasze grzechy są wymazane i Bóg o nich nie pamięta, wówczas możemy zbliżyć się do Boga. Zbliżanie się do Boga i poznawanie Go to długi proces. Poznajemy Boga przez Jego Słowo zapisane w Piśmie Świętym, poprzez codzienną modlitwę do Niego, ale również przez doświadczanie różnych sytuacji w naszym życiu. W ten sposób zacieśniamy więź z nim. Im bliżej Boga jesteśmy, tym większy pokój i radość wypełnia nasze serce.

Pokój i radość pochodząca z nieba nie oznacza jednak braku jakichkolwiek trosk. Pamiętaj, że nawet Pan Jezus, który był pełen Ducha Świętego i stanowił jedno z Ojcem, zapłakał, gdy zmarł jego przyjaciel - Łazarz (Jana 11,35). Radość Boża nie polega więc na trwaniu w ciągłej euforii i święceniu nieustannych tryumfów. Pisze o tym między innymi Apostoł Piotr:

Umiłowani, nie dziwcie się, gdy znajdziecie się w ogniu próby, bo to nic nadzwyczajnego! Ale cieszcie się, uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, abyście mogli mieć tym większą radość, gdy się objawi Jego chwała. (1 Piotra 4,12-13)

Jak widzisz, przykre doświadczenia nie są, zgodnie ze słowami Piotra, niczym nadzwyczajnym. Mimo to przykrości te nie stanowią przeszkody, aby cieszyć się.

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org

Chcesz zadać pytanie, na które odpowiemy na tym blogu?
Napisz: pytania@j1213.org

wtorek, 23 stycznia 2018

Na czym polega głoszenie Słowa Bożego?

Pytanie: Co to jest "ogłaszanie Słowa Bożego" w życiu swoim i innych?

Głoszenie Słowa Bożego jest czynnością, którą nakazał Pan Jezus swoim uczniom. Czynności tej pod żadnym pozorem nie wolno Kościołowi zaniedbywać. Inne posługi, nawet te dobre i pożyteczne, nie mogą przysłonić najważniejszego dzieła, jakim jest przekazywanie nauki Pana Jezusa innym:

Był to czas, gdy powiększała się liczba uczniów. Helleniści zaczęli narzekać na Hebrajczyków. Twierdzili, że ich wdowy są niesprawiedliwie traktowane podczas codziennej posługi. Wtedy Dwunastu zwołało zgromadzenie wszystkich uczniów i powiedziało: „Nie jest słuszne, abyśmy zaniedbywali głoszenie słowa Bożego, a zajmowali się obsługiwaniem stołów. Wybierzcie więc, bracia, siedmiu mężczyzn, cieszących się dobrą opinią, pełnych Ducha Świętego i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś poświęcimy się wyłącznie modlitwie i służbie słowa”. (Dzieje 6,1-4)

Na czym zatem polega owo "głoszenie Słowa Bożego", nazwane też "służbą Słowa"? Najlepiej ustalić to poprzez zaobserwowanie przykładów głoszenia Słowa Bożego. W Dziejach Apostolskich czytamy modlitwę Kościoła, zmówioną po pierwszych prześladowaniach chrześcijan:

A teraz popatrz, Panie, jak nam grożą! Pozwól nam, Twym sługom, odważnie głosić Twoje słowo. Wyciągnij swoją rękę, aby w imię Twojego świętego Sługi, Jezusa, dokonywały się uzdrowienia, znaki i cuda”. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym przebywali. Napełnił ich Duch Święty, a oni odważnie głosili słowo Boże. (Dzieje 4,29-31)

A zatem, aby dowiedzieć się, czym jest głoszenie Słowa Bożego należy przeczytać przemówienia apostołów, które wygłosili oni do zainteresowanych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że głoszenie Słowa Bożego to nie jakikolwiek mówienie o Bogu, lecz przepowiadanie go w mocy Ducha Świętego. Pismo mówi bowiem, że gdy "napełnił ich Duch Święty, [...] oni odważnie głosili słowo Boże."

Głoszenie apostołów obejmowało wskazywanie drogi do zbawienia oraz pouczanie w sprawach wiary i pobożnego życia. Głoszenie Słowa Bożego polega zatem na nauczaniu innych całego depozytu wiary, który pozostawił nam Pan Jezus Chrystus, a który jest zawarty w Piśmie Świętym. Jest to więc wypełnianie polecenia Chrystusa, który wypowiedział słowa:

Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. (Mateusza 28,19-20)

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org

Chcesz zadać pytanie, na które odpowiemy na tym blogu?
Napisz: pytania@j1213.org

piątek, 19 stycznia 2018

Czy Bóg może namawiać do złego ?

Pytanie: Czy Bóg może namawiać do złego ?

Nie. Bóg nikogo nie kusi, ani nie namawia do złego. Sam o tym napisał w Piśmie Świętym:

Ten, kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani sam nie jest kuszony, ani też nie kusi nikogo. Każdego bowiem kusi jego własna pożądliwość, która odwodzi od dobra i nakłania do zła. (Jakuba 1,13-14)

Zapytasz być może: to dlaczego Jezus nauczył nas modlitwy "Ojcze nasz... nie wódź nas na pokuszenie?"

Otóż sformułowanie "nie wódź nas na pokuszenie" jest błędem w tłumaczeniu. Prawidłowy przekład modlitwy "Ojcze nasz" zawiera między innymi Biblia Paulistów. Brzmi on następująco:

I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. (Mateusza 6,13)

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org

Chcesz zadać pytanie, na które odpowiemy na tym blogu?
Napisz: pytania@j1213.org