sobota, 30 września 2017

Czy Bóg istnieje?

Tak. Istnieje Boga jest faktem tak oczywistym, że Biblia nazywa osoby poddające ten fakt w wątpliwość głupcami:

Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga. (Psalm 53,2)

Najważniejszym dowodem na istnienie Boga jest otaczający nas świat. Pismo Święte poucza nas:

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego. (Psalm 19,2)

Również Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów pisze:

Niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. (Rzymian 1,20)

Pierwszy i jak dotąd jedyny polski kosmonauta - gen. Mirosław Hermaszewski - zadaje w jednym z wywiadów retoryczne pytanie: "A kiedy jest chwila czasu i masz okazję zerknąć przez okno i widzisz wielki porządek wszechświata... I widzisz na własne oczy, choć niby wiesz to z podręczników, że nasza planeta wisi sobie w przestrzeni... No więc wtedy zadajesz sobie pytanie: no dobra, ale kto ten porządek ustanowił?" I zaraz potem dodaje: "Nie znam nikogo, kto był wierzący i wrócił stamtąd ateistą, ale znam takich, co polecieli w kosmos jako niewierzący, a wrócili z wiarą. Mam tu na myśli głównie kolegów ze Wschodu. Właściwie 95 procent radzieckich kosmonautów nawróciło się." (Źródło: nto.pl) Do podobnych wniosków dochodzili amerykańscy astronauci. Jeden z najbardziej znanych, John Glenn, powiedział w czasie jednego z wywiadów: "Spojrzeć na ten rodzaj stworzenia i nie uwierzyć w Boga to według mnie rzecz niemożliwa" (Źródło: washingtonpost.com)

Nie trzeba lecieć w kosmos, aby zachwycić się Bożym dziełem stworzenia. Gwieździste niebo, cud narodzin, nadmorski zachód słońca, groza burzy, barwny ogon pawia, górski potok, aż wreszcie korona Bożego stworzenia, czyli człowiek - to argumenty, które raz na zawsze zamykają usta sceptykom, twierdzącym, że świat jest dziełem przypadku.

Kolejnym ważnym dowodem na istnienie Boga są myśli ludzkie zmierzające ku wieczności i absolutowi. Pismo powiada:

Wszystko pięknie [Bóg] uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. (Koheleta 3,11)

Augustyn z Hippony w swoim przetłumaczonym na wiele języków pamiętniku napisał: "Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu". Wynika z tego, że nasze umiłowanie piękna, świadomość nieskończoności i wieczna tęsknota za kimś doskonałym, są dowodami na istnieje Boga. Myśli te nie mogłyby zrodzić się w wyniku ewolucji, gdyż nie mają żadnego praktycznego zastosowania w walce o przetrwanie. Takie myśli i pragnienia mógł zaszczepić w człowieku tylko Stwórca.

Dlatego też w każdej kulturze, pod każdą szerokością geograficzną ludzie mieli jakieś wyobrażenie Boga oraz poczucie tego, co dobre i co złe.

Istnienie Boga potwierdzają także argumenty natury filozoficznej:

- dowód kosmologiczny, według którego musiała istnieć pierwsza przyczyna, którą był Bóg.
- dowód ontologiczny – Bóg musi istnieć, gdyż jest najdoskonalszą rzeczą, o jakiej można pomyśleć, a rzeczy doskonałej istnienie przysługuje z konieczności, więc Bóg istnieje z konieczności.
- dowód teleologiczny (albo: fizyko-teologiczny) - Wszechświat jest tak skomplikowany, że musiał być zaplanowany przez Boga.

(Źródło: Wikipedia)

Na koniec należy przytoczyć treść słynnego zakładu Pascala. Genialny uczony zadał sobie pytanie o to, co jest obarczone większym ryzykiem: wiara czy jej brak. Oto, do jakich wniosków doszedł:

"Cóż wybierzesz? Zastanów się. Skoro trzeba wybierać, zobaczmy, w czym mniej ryzykujesz. Masz dwie rzeczy do stracenia: prawdę i dobro; i dwie do stawienia na kartę: swój rozum i swoją wolę, swoją wiedzę i swoją szczęśliwość, twoja zaś natura ma dwie rzeczy, przed którymi umyka: błąd i niedolę. Skoro trzeba koniecznie wybierać, jeden wybór nie jest z większym uszczerbkiem dla twego rozumu niż drugi. To punkt osądzony. A twoje szczęście? Zważmy zysk i stratę, zakładając się, że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa wypadki: jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko, jeśli przegrasz, nie tracisz nic. Zakładaj się tedy, że "jest", bez wahania." (Źródło: Blaise Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński).

A Ty, co wybierasz: wiarę czy pustkę?

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org


Chcesz zadać pytanie, na które odpowiemy na tym blogu?
Napisz: pytania@j1213.org

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza