niedziela, 19 listopada 2017

Który przekład Biblii na język polski jest najlepszy?

Polski czytelnik Pisma Świętego ma do wyboru wiele jego przekładów na język polski. Zanim jednak odpowiem na pytanie, który z nich jest najlepszy, musimy sobie uzmysłowić fakt, że jest wiele metod tłumaczenia Biblii. Nie wdając się w szczegóły sztuki translatorskiej, wszystkie przekłady podzielimy zasadniczo na dwie grupy:

1. Przekłady dosłowne.
2. Przekłady dynamiczne.

Przekład dosłowny to przekład wierny. Ceną za tę wierność często bywa piękno języka polskiego, a czasem zrozumiałość. Przekład wierny jest chropowaty, zawiera dziwne konstrukcje i sformułowania, do których nie przywykliśmy w języku polskim. Przekład dosłowny ma jednak tę zaletę, że może posłużyć do pogłębionego studium Biblii, często bowiem odpowiada tekstowi oryginalnemu na poziomie poszczególnych słów. Za przekłady zbliżone do dosłownego można uznać wśród przekładów katolickich Biblię Poznańską, a wśród przekładów protestanckich Biblię Gdańską oraz w pewnym sensie również Biblię Warszawską.

Aby udostępnić Pismo Święte czytelnikowi nieobeznanemu z teologią i uczynić je maksymalnie zrozumiałym nawet dla laika powstały liczne przekłady dynamiczne. Zamiast tłumaczyć dosłownie "słowo na słowo", starają się oddać ogólny sens zdania. Przekłady te są użyteczne dla osób, które nie tyle chcą studiować Pismo w sposób dogłębny, co chcą czerpać z niego pociechę i zachętę do trwania w wierze. Wśród tych przekładów możemy wymienić: Biblię Warszawsko-Praską, Biblię Paulistów, Biblia Tysiąclecia.

Niezależnie od powyższego, warto podzielić przekłady na te, których podstawą był tekst grecki, którego edycję zapoczątkował Erazm z Rotterdamu, czyli tzw. Textus Receptus, oraz edycje współczesne, z których najbardziej znany jest Nestle-Aland. Na podstawie Textus Receptus przetłumaczona została Biblia Gdańska i jej uwspółcześnienia, na podstawie Nestle-Aland tworzone są wszystkie współczesne przekłady Pisma Świętego, w tym Biblia Paulistów, Biblia Poznańska, Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawska i Biblia Warszawsko-Praska. Z uwagi na fakt, że Textus Receptus jest edycją przestarzałą i nie uwzględnia osiągnięć biblistyki i filologii z wieku XIX i XX, raczej należy decydować się na przekłady przygotowywane na podstawie Nestle-Aland.

Który przekład jest najlepszy? W moim osobistym przekonaniu:

1. Z przekładów dosłownych: Biblia Poznańska (katolicka) oraz Biblia Warszawska (protestancka).
2. Z przekładów dynamicznych: Biblia Warszawsko-Praska oraz Biblia Paulistów (obie katolickie).

Od Twoich osobistych preferencji zależy, czy zdecydujesz się na przekład dosłowny czy dynamiczny. Jeśli nie możesz się zdecydować, kup sobie Biblię Paulistów.

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org


Chcesz zadać pytanie, na które odpowiemy na tym blogu?
Napisz: pytania@j1213.org

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza