wtorek, 20 marca 2018

Co to znaczy "pójść do nieba"?

Pytanie: Co znaczą często słyszane słowa "Pójść do nieba" w odniesieniu do wierzących? Czy wierzący pójdą do nieba dosłownie?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest złożona. Aby na nie odpowiedzieć, ustalmy kilka faktów, przede wszystkim ustalając, czym w istocie niebo jest.

Fakt 1: Biblia mówi o niebie oraz o raju.

W języku greckim, w którym został napisany Nowy Testament oraz najważniejszy, starożytny przekład Starego Testamentu na język grecki, znajdziemy dwa słowa: paradeisos, które najczęściej tłumaczy się jako "raj", oraz ouranos, które zazwyczaj tłumaczy się jako "niebo".

Fakt 2: Niebo jest miejscem, w którym przebywa Bóg.

W modlitwie "Ojcze nasz", której nauczył nas Pan Jezus, czytamy słowa: "Ojcze nasz, który jesteś w niebie..." (Mateusza 6,9) Oznacza to, że niebo jest miejscem, w którym przebywa Bóg. Jest to też miejsce, do którego wstąpił Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Czytamy bowiem, że Pan Jezus "podczas błogosławieństwa oddalił się od nich i został uniesiony do nieba." (Łukasza 24,51)

W Dziejach Apostolskich czytamy, że kamienowany Szczepan ujrzał Pana Jezusa:

Powiedział wówczas: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga”. (Dzieje 7,56)

Fakt 3: Adam i Ewa zostali umiejscowieni w raju ziemskim.

W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg po ulepieniu człowieka z gliny osadził go w ogrodzie Eden:

Pan Bóg zasadził ogród w Edenie, na Wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego ulepił. (Rodzaju 2,8)

Tłumacze Septuaginty słowo "ogród" oddali po grecku jako "paradeisos", czyli "raj". Dlatego często mówimy o "rajskim Edenie". Bez wątpienia raj w Edenie znajdował się na Ziemi. Biblia mówi bowiem, że:

A z Edenu wypływała rzeka, która miała nawadniać ogród. Tam rozdzielała się na cztery rzeki. Pierwsza to Piszon, która opływa całą krainę Chawila, gdzie znajduje się złoto. A złoto tej krainy jest cenne. Jest tam również pachnąca żywica i czerwony kamień. Druga rzeka to Gichon. Opływa ona całą krainę Kusz. Trzecia rzeka zwie się Tygrys i płynie na Wschód od Asyrii. Czwarta rzeka to Eufrat. (Rodzaju 2,10-14)

A zatem raj w Edenie był umiejscowiony u źródeł rzek Tygrys i Eufrat, czyli na terenach Mezopotamii, obejmującej obecne tereny wschodniej Turcji, Iraku i Iranu.

Fakt 4: Duch i dusza zgładzonego złoczyńcy przebywa w raju z Jezusem.

Kiedy Chrystus konał na krzyżu, jeden ze złoczyńców zawieszonym na krzyżu obok opamiętał się przed śmiercią i nawrócił do Jezusa. Pan Jezus rzekł wówczas do niego ciekawe słowa: Odpowiedział mu: „Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju”. (Łukasza 23,43) Nie może być tu jednak mowy o ziemskim raju, o którym czytamy w Księdze Rodzaju, gdyż na próżno szukać zbawionego złoczyńcy na terenie państw Bliskiego Wschodu. Musi on zatem, podobnie jak Pan Jezus Chrystus, przebywać w rzeczywistości pozaziemskiej. A zatem na pewnym etapie raj przestał być kojarzony wyłącznie z rajem ziemskim i stał się synonimem nieba, czyli miejsca, w którym przebywa Bóg.

Fakt 5: Również zmartwychwstałe ciała trafią do nieba.

Powiedzieliśmy, że duch i dusza zbawionego człowieka przebywa od chwili śmierci z Bogiem w raju, który w Nowym Testamencie stał się synonimem nieba. Wiemy również, że u kresu dziejów nastąpi zmartwychwstanie ciał. Czy Bóg wówczas odtworzy ziemski raj i umiejscowi w nim wszystkich zmartwychwstałych, czy też zabierze ciała do miejsca, w którym sam przebywa. Wydaje się, że odpowiedzi udzielił Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów:

Nie chcemy, bracia, byście nie wiedzieli o losie tych, którzy umierają. Nie smućcie się zatem, jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to wraz z Nim Bóg przywróci do życia także tych, którzy zasnęli zjednoczeni z Jezusem. To wam głosimy jako słowo Pańskie: my, którzy nadal żyjemy pozostawieni do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.16Bowiem sam Pan zstąpi z nieba na wezwanie, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej. Wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. Potem my, pozostawieni przy życiu, wraz z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zostaniemy z Panem na zawsze. Tymi słowami pocieszajcie jedni drugich. (1 Tesaloniczan 4,13-18)

Ze słów tych wynika, że zmartwychwstali nie zostaną pozostawieni na ziemi, lecz uniesieni do nieba.

Wniosek: "Pójść do nieba" oznacza pójść do miejsca, gdzie przebywa Bóg. Z Pisma wynika, że jest to przestrzeń pozaziemska. Nie znaczy to wcale, że chodzi o błękit nieba nad naszymi głowami. Niebo należy rozumieć jako wymiar odmienny od naszej rzeczywistości. Rzeczywistość ta z pewnością będzie wspaniała. Biblia mówi bowiem o przestrzeni, której namiastki nie zaznał żaden żyjący:

Napisano bowiem: czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, w serce człowieka nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. (1 Koryntian 2,9)

Do nieba tuż po śmierci najpierw trafia duch i dusza człowieka zbawionego. U kresu dziejów, gdy zmartwychwstaną nasze ciała, znajdzie się tam również owo ciało.

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org

Chcesz zadać pytanie, na które odpowiemy na tym blogu?
Napisz: pytania@j1213.org

1 komentarz:

  1. Jakoś tu nie wyczytałam jakoby dusza poszła do nieba zaraz po śmierci.Le wiem że gdzieś w Bibli jesnapidane że człowiek który umiera jest nie świadomy nic nie wie i nic nie czuje aż do zmartwychwstania.

    OdpowiedzUsuń