środa, 11 kwietnia 2018

Jak szukać Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości?

Pytanie: Co dokładnie znaczy werset biblijny: "Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane."? (Mateusza 6,33)

Każdy człowiek stawia sobie jakieś życiowe cele. Celem takim może być zgromadzenie określonego majątku, remont mieszkania, polepszenie stanu zdrowia, założenie rodziny. Dążenie do tych celów często wiąże się z cierpieniem i frustracją. Rzadko zdarza się, aby jakiś człowiek odczuwał całkowite spełnienie, bowiem zawsze można być bogatszym albo młodszym. Dlatego życie ludzie przepełnione jest ciągłą troską o to, czego nie mamy, oraz obawą przed przed utratą tego, co już posiadamy.

Jezus jednak radzi, aby nie skupiać się przesadnie na swoich osobistych celach, lecz czas życia dany przez Boga przeznaczyć na poszukiwanie Królestwa Bożego.

Czym jest Królestwo Boże?

Aby dobrze zrozumieć znaczenie powyższej wypowiedzi Pana Jezusa, musimy dowiedzieć się najpierw, czym jest Królestwo Boże?

Królestwo Boże to świat, w którym władzę bezpośrednio sprawuje sam Bóg. W świecie tym wypełnia się wola Boga oraz obowiązują Jego zasady. Już w Starym Testamencie Bóg wyrażał pragnienie, aby panować pośród swojego ludu. Niestety Żydzi często grzeszyli, odrzucając w ten sposób Bożą obecność i ściągając na siebie liczne nieszczęścia. W istocie odrzucali oni Królestwo Boże.

Kiedy nastanie Królestwo Boże?

Pomimo niewierności ludu Bożego prorocy Starego Testamentu zapewniali, że Królestwo Boże mimo wszystko nastanie, a zaprowadzi je namaszczony przez Boga Mesjasz. Mesjasz miał usunąć ze świata grzech oraz jego skutki, takie jak śmierć, choroby, cierpienie, wojny, a także zaprowadzić w pełni Boże Prawo. Chrześcijanie wierzą, że przepowiedzianym w Starym Testamencie Mesjaszem jest Pan Jezus Chrystus.

Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział: „Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nie będą mówili: «Jest tutaj», albo: «Jest tam». Królestwo Boże jest bowiem pośród was”. (Łukasza 17,20-21)

Słowa te oznaczają, że Jezus wskazał na swoją własną osobę jako na urzeczywistnienie się Bożej obietnicy o Królestwie. Jezus przebywając na świecie wskrzeszał umarłych, uzdrawiał chorych, głosił zasady postępowania zgodne z wolą Boga. W ten sposób ludzie mogli doświadczyć w Nim Królestwa Bożego. Chrześcijanie oczekują, że Chrystus powróci u kresu dziejów, aby ustanowić w pełni to, czego ludzie mogli zasmakować 2000 lat temu.

Jak szukać Królestwa Bożego?

Ponieważ Królestwo Boże objawiło się w Jezusie Chrystusie i przez Niego zostanie zaprowadzone u kresu dziejów, nie ma innego sposobu na poszukiwanie Królestwa, jak tylko poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Choć w pełni Królestwo Boże zostanie ustanowione w przyszłości, już teraz możemy w nim uczestniczyć, wierząc w Pana Jezusa i oddając mu całe nasze życie.

Oddanie Jezusowi życia, to znaczy powierzenie mu wszystkich marzeń, trosk i obaw, wbrew pozorom nie jest stratą, lecz zyskiem. Chrześcijanin, który wyraził zgodę, aby wola Pana Jezusa urzeczywistniła się w jego życiu w pełni, zyskuje w pierwszej kolejności pokój i radość, które będą towarzyszyć mu nawet wśród trosk życia codziennego.

Przynależąc do Królestwa Bożego dzięki Jezusowi już dzisiaj, należy pamiętać, aby wprowadzać w życie zasady Jego sprawiedliwości, to znaczy składać świadectwo, jak przestrzeganie Bożych raz wpływa korzystnie na nasze życie oraz życie ludzi wokół nas.

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org

Chcesz zadać pytanie, na które odpowiemy na tym blogu?
Napisz: pytania@j1213.org

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza